Preču loterijas "Pērc saldējumu Mājas uz kociņa un laimē!" noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS

SIA "Unilever Baltic LLC", uzņēmuma reģistrācijas numurs LV50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS

SIA "33 un 33", uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40103427473, juridiskā adrese: Igauņu iela 4, Sigulda, LV-2150, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES VIETA

Loterija norisinās veikalos visā Latvijas teritorijā, kuros pieejami akcijas produkti. (akcijas produktus skatīt punktā Nr.5)

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS

Preču loterija norisinās no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 1. septembrim.
Laimestus varēs saņemt no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 30. septembrim.

5. PREČU LOTERIJĀ IETVERTĀS PRECES

Preču loterijā ir jāiegādājas viens no četriem akcijas saldējumiem ar īpašo loterijas norādi uz iepakojuma — “MEKLĒ INGMAN&LAIMĒ” (saldējuma piktogramma) un uz iepakojuma otras puses "Laimē katrs 5.”

Uz katra piektā saldējuma kociņa ir uzraksts "INGMAN (saldējuma piktogramma)".
Piemērs:

Uz pārējiem saldējuma kociņiem ir punktiņš.

Ar īpašo akcijas norādi “MEKLĒ INGMAN&LAIMĒ” (saldējuma piktogramma) uz saldējuma iepakojuma ir pieejami 350 000 saldējumi “Mājas” Aptuvenās izredzes laimēt ir 70 000 no 350 000.

6. NOTEIKUMI PAR DALĪBU PREČU LOTERIJĀ

6.1.Akcijā var piedalīties visas fiziskās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "Unilever Baltic LLC" un SIA “33 un 33” darbiniekus, kā arī šo personu tuvākos ģimenes locekļus.

6.2.Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 1. septembrim (ieskaitot) jebkurā mazumtirdzniecības vietā Latvijā, kurā ir pieejami akcijas produkti, ir jāiegādājas kāds no tiem. Ja uz saldējuma kociņa iepakojuma iekšpusē ir uzraksts "INGMAN (saldējuma piktogramma)", tad dalībniekam šis kociņš jāsaglabā līdz laimesta saņemšanas brīdim.

6.3.Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: saldejumsmajas@inbox.lv

6.4.Dalībnieka izmaksas: saldējuma cena (dažādos veikalos var būt atšķirīga).

6.5.Balvu kopējā vērtība — 10 500 EUR (ar PVN)

7. LAIMESTA SAŅEMŠANA

7.1. Lai saņemtu laimestu, dalībniekam līdz 30,septembrim jāapmaina loterijas saldējuma kociņš ar uzrakstu "INGMAN (saldējuma piktogramma)" pret saldējumu MĀJAS “VANIĻAS” glazūrā 120ml (skat. punktu Nr.4) ar akcijas atzīmi "MEKLĒ INGMAN&LAIMĒ (saldējuma piktogramma) vai, ja nav pieejams ar īpašo norādi, tad bez atzīmes.

7.2. Laimestu var saņemt mazumtirdzniecības vietās, kuras iekļautas veikalu sarakstā, kas pieejams vietnē www.saldejumsmajas.lv. Ja kādā no veikaliem ir beidzies maiņas saldējums, rakstīt uz e-pastu: saldejumsmajas@inbox.lv

7.3. Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un tās vērtība netiek kompensēta naudā.

7.4. Dalībniekam jāatdod loterijas saldējuma kociņš ar uzrakstu "INGMAN (saldējuma piktogramma)" apmaiņā pret laimestu.

7.5. Ja laimesta kociņš ir sabojāts un uz tā nav salasāms uzraksts "INGMAN (saldējuma piktogramma)", tad šāds kociņš netiek apmainīts pret saldējumu.

7.6.Par akcijas saldējumu piegādi veikalos atbildīgs SIA "Unilever Baltic LLC"

8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 10.oktobrim, iesniedzot rakstveida iesniegumu epastu: saldejumsmajas@inbox.lv. Pretenzijas tiks izskatītas, un atbilde loterijas dalībniekam tiks sniegta 14 kalendāro dienu laikā no rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, ir publicēti akcijas mājas lapā www.saldejumsmajas.lv.